Obchodné podmienky

Pri platbách v súvislosti s touto web stránkou súhlasíš s týmito podmienkami.

Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je prevádzkovateľ tejto stránky a to spoločnosť Marketing Consulting,s.r.o., so sídlom na adrese Rúbanisko III 2914/35, 98403, Lučenec, IČO: 50 453 688, DIČ 2120339540, telefónne číslo 0948 480 290, email: peter.celko@namaximum.eu. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.).

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané.

Čítaním informácií na tomto webe súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V článkoch môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením nášho názoru k tejto tematike.

Platby je možné uskutočňovať okamžite cez platobnú bránu spoločnosť GOPAY či bežným bankovým prevodom s uvedením variabilného symbolu či na dobierku. Tiež je možné požiadať o vystavenie faktúry. Za všetky služby sa platí vopred. Ceny platia v deň zobrazenia na web stránke.

Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy vždy do 30 dní od zakúpenia akéhokoľvek produktu či kurzu na stránke www.namaximum.eu, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote email o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

V prípade objednania čohokoľvek z tejto stránky dávate súhlas k uchovaniu a spracovaniu kontaktného e-mailu do našich databáz za účelom vysporiadania platby a splnenia povinností vyplývajúcich z tejto transakcie. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať cez kontaktnú stránku a nemožno bez neho využívať žiadnu časť tejto stránky.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 16.9. 2016. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

 

FAKTURAČNÉ A BANKOVÉ ÚDAJE

Marketing Consulting,s.r.o.

Konateľ: Ing.Peter Čelko

Rúbanisko III 2914/35

98403 Lučenec

IČO: 50 453 688

DIČ: 2120339540

PREVÁDZKOVATEĽ STRÁNKY

 

Ing. Peter Čelko

Email: peter.celko@namaximum.eu

Telefón: 0948 480 290

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Číslo účtu: 000000-2501061492/8330

IBAN: SK3783300000002501061492

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX